Sáng nay, 2-11, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Hiệp định CPTPP ở QH - ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trước Quốc hội

Theo Chủ tịch nước, về cơ bản Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung của hiệp định

TPP nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ như một số nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ, mua sắm của Chính phủ và quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, tài chính, viễn thông, môi trường, minh bạch hóa và chống tham nhũng. Việc hoãn các nghĩa vụ này là để bảo đảm cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của các nước thành viên trong bôi cảnh Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP.

“Mặc dù các nước thành viên CPTPP đã quyết định tạm hoãn áp dụng một số nhóm nghĩa vụ được coi là có mức độ cam kết cao nhưng về tổng thể, Hiệp định CPTTP vẫn được đánh giá là một FTA chất lượng cao và toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay” - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu.

Đánh giá về tác động của Hiệp định CPTPP với Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong tờ trình nêu: “Việc tham gia và sớm phê chuẩn Hiệp đinh CPTPP giúp ta thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khẳng định vai trò và vị thế chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á-Thái Bình Dương, thực sự nâng cao vị thế của nước ta trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như trên trường quốc tế”.

Ngoài ra, CPTPP cũng giúp Việt Nam nâng cao nội lực để ứng phó, củng cố vị thế nhằm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Về các thách thức, Tờ trình của Chủ tịch nước nêu rõ: 

“Việc mở cửa các hoạt động kinh tế, đi kèm với các quy đinh về lao động, minh bạch hóa, chống tham nhũng.... đòi hỏi chúng ta cần chủ động, nỗ lực đổi mới, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật, thiết lập các cơ chế quản lý để vừa phù hợp với  điều ước quốc tế nhưng cũng bảo đảm vững chắc sự ốn định về chính trị-xã hội của ta”.

Sau khi trình bày thêm về các vấn đề về việc phê chuẩn, tình hình các nước phê chuẩn hiệp định này, Chủ tịch nước nói: “Đối với Việt Nam, Chính phủ đề xuất Hiệp định CPTPP và các văn kiện kèm theo được phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Chính phủ không có kiến nghị bảo lưu bất kỳ nội dung nào của hiệp định”.

Cuối cùng, Chủ tịch nước kiến nghị Quốc hội sửa đối, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định. Theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan rà soát, hoàn thiện Danh mục các luật, pháp lệnh, nghị định cần sửa đoi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với các cam kết trong CPTPP.

“Kết quả rà soát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 12 văn bản, gồm: tám luật, bốn nghị định của Chính phủ; kiến nghị ban hành mới bảy văn bản, gồm: sáu nghị định của Chính phủ, một quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị gia nhập ba điều ước quốc tế. Trong quá trình thực hiện hiệp định, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nếu phát sinh văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung sẽ có kiến nghị để sửa đổi, bổ sung kịp thời” - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ báo cáo, thuyết minh trước Quốc hội về nội dung cụ thể và những vấn đề liên quan đến việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP.

Sau khi Chủ tịch nước trình bày tờ trình về Hiệp định CPTPP, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo, thuyết minh về Hiệp định này. Chủ nhiệm UB Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã trình bày báo cáo thẩm tra.