Nguồn tin từ Trung ương cho biết nhờ kết quả tích cực trong công tác phòng chống COVID-19, việc tổ chức đại hội đảng các cấp được tiến hành lại sớm. Khoảng thời gian tạm dừng chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch đại hội đảng bộ cấp cơ sở, song về tổng thể vẫn có thể hoàn thành trong khoảng thời han ấn định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo đó, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở trên cả nước phải hoàn thành trước ngày 30-6; đại hội đảng bộ cấp huyện hoàn thành trước ngày 31-8; và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước 31-10.
Cùng với chỉ đạo này, Ban Bí thư cũng yêu cầu các tỉnh thành ủy triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công tác chuẩn bị đại hội, tiến hành đại hội, theo đúng yêu cầu của ngành y tế...
Đáng chú ý, từ kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiều yêu cầu, chỉ đạo cũng được Ban Bí thư đưa ra theo hướng đại hội các cấp phải được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, rườm rà, hình thức. Sẽ không còn các hoạt động ca múa nhạc chào mừng hay liên hoan, ăn uống. Như thế, đại hội đảng ở từng đơn vị, cơ sở, từng cấp sẽ thực chất hơn, tính đảng hơn.
"Những vấn đề này, khóa nào cũng rút kinh nghiệm, nhắc nhở. Nhưng nay vì dịch bệnh mà sẽ quyết liệt hơn, và hi vọng sẽ thành nếp tốt cho các khóa sau", nguồn tin cho hay.
Trước đó, như PLO đã đưa tin, khi dịch COVID-19 có biểu hiện nghiêm trọng, phức tạp, cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng phải ra các Chỉ thị 15, 16 hạn chế hội họp, tập trung đông người, cách ly toàn xã hội. Từ thực tế đó, Ban Bí thư đã chỉ đạo các tỉnh, thành ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương hoãn tổ chức đại hội đảng viên, đại hội đảng bộ cơ sở đến khi có chỉ đạo mới.