Hiện nay tình trạng phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải.

Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng trên, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, từ tháng 12-2016, PC67- Công an TP tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường.

PC67 sẽ tiến hành rà soát, thống kê số xe ô tô đã hết niên hạn sử dụng; sau đó lập danh sách, viết giấy mời thông báo cho chủ phương tiện biết để đến cơ quan chức năng làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4-4-2014 của Bộ Công an.

Khi nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe.

Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe thì chủ xe phải có đơn trình báo và cam kết;

Trường hợp xe tai nạn bị phá hủy không sử dụng được; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ xe thì phải có công văn thông báo của cơ quan có thẩm quyền kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

Trường hợp xe bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung thì phải có văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền;

Trường hợp xe các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và cá nhân người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức này khi làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cần có giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước (đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế) hoặc Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh sự).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ phương tiện không tự giác đến cơ quan chức năng làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, PC67 sẽ phối hợp với công an phường, xã, thị trấn nơi chủ xe cư trú để tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

Ngoài ra, PC67 thường xuyên cập nhật danh sách xe hết niên hạn sử dụng được đăng tải trên trang điện tử của Cục Đăng kiểm để chủ động phát hiện xe hết niên hạn sử dụng trong quá trình tuần tra kiểm soát.