Bộ cũng ủy quyền cho Sở GTVT TP.HCM quản lý, bảo trì tám tuyến đường thủy nội địa quốc gia khác trên địa bàn TP. Thế nhưng từ đó đến nay, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vẫn không thực hiện việc ủy quyền quản lý, bảo trì 15 tuyến trên cho TP.

Tại các cuộc họp liên quan, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho rằng: Bộ chỉ ủy quyền quản lý, bảo trì luồng; không ủy quyền cho Sở GTVT quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa và các hoạt động khác. Theo một cán bộ Sở GTVT, với cách “cắt” bờ, bến, cảng khỏi luồng thì trên một tuyến sông sẽ có hai đơn vị quản lý là Cục (quản lý cảng, bến) và Sở (quản lý luồng). Điều này gây ra tình trạng chồng chéo trong quản lý nhà nước. Mặt khác, các doanh nghiệp vận tải khi ra vào các cảng, bến sẽ phải đóng phí, lệ phí hai lần cho hai đơn vị.

Sở GTVT cho hay tại một cuộc họp bàn giao - tiếp nhận khác, Cục chỉ chấp thuận ủy quyền quản lý thông qua hợp đồng với một đơn vị của Sở để thực hiện công tác duy tu, bảo trì. Với cách làm như trên, Sở GTVT và đơn vị trực thuộc lại trở thành đơn vị làm thuê cho Cục!

Theo UBND TP, do những lý lẽ của Cục còn “vênh” với quyết định của Bộ nên đến nay công tác chuyển giao - tiếp nhận các tuyến sông giữa Cục và Sở GTVT vẫn chưa thực hiện được.

L.ĐỨC