(PL)- Bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển do Formosa gây ra gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đã cơ bản hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các trường hợp bị thiệt hại. Vietnamplus đưa tin.

Theo đó, ở Hà Tĩnh đã hoàn thành việc chi trả cho các trường hợp bị thiệt hại với tổng số tiền 1.350 tỉ đồng, đạt 85% kế hoạch. Hiện còn 248 tỉ đồng chưa thực hiện chi trả, chủ yếu do mới phê duyệt hồ sơ, đang thực hiện công khai trước khi chi trả và một số trường hợp có đơn thư phản ánh nên đang rà soát lại.

Ở Quảng Bình, tổng số tiền bồi thường, chi trả cho người dân đã giải ngân được hơn 2.200 tỉ đồng, đạt 98% kinh phí trung ương tạm ứng. Một số địa phương còn vướng mắc (với tỉ lệ 1%-2% số trường hợp chi trả) vì một số hộ dân có ý kiến, băn khoăn về mức bồi thường và yêu cầu đối thoại.

Tại Quảng Trị, Bộ Tài chính đã cấp 970 tỉ đồng, tỉnh đã chi trả đến các hộ ngư dân bị ảnh hưởng 904 tỉ đồng; còn lại 66 tỉ đồng để bồi thường cho các trường hợp gián tiếp bị ảnh hưởng.

Còn Thừa Thiên-Huế đã chi trả hơn 920/1.010 tỉ đồng (đạt 91,47%) và đang tiếp tục rà soát để hoàn thành dứt điểm công tác chi trả trước ngày 15-7-2017.

PV