Ngày 12-12, một nguồn tin cho biết ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, vừa có tờ trình gửi Ban Bí thư về chỉ đạo giải quyết một số yêu cầu cấp bách, có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Thuận.
Tờ trình này cũng được gửi đến Ban Cán sự đảng Chính phủ; Thủ tướng và các phó thủ tướng Chính phủ cùng các ban cán sự đảng của các bộ, ngành có liên quan.
Theo đó đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ giao Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực VN có chính sách kịp thời thông tin và có định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ cho sinh viên tỉnh Ninh Thuận đang học tập trong đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử” được tiếp tục học xong các khóa học; đồng thời giải quyết việc làm sau khi hoàn thành.
Giao Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, NN&PTNT, EVN xây dựng phương án triển khai, sớm khởi công dự án thủy điện tích năng Bác Ái vào năm 2017.
Cùng với đó là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; giải quyết việc đầu tư mới một số hồ chứa nước; xây dựng hệ thống liên thông các hồ chứa nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn nước phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
Chỉ đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ giao Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan sớm đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển điện gió và năng lượng mặt trời đối với các địa phương, trong đó có Ninh Thuận. Trước hết cần khẩn trương xây dựng giá mua điện gió, điện mặt trời đảm bảo hài hòa lợi ích và thu hút nhà đầu tư. Nghiên cứu cho Ninh Thuận và Bình Thuận được triển khai thực hiện chính sách thí điểm về giá điện gió, điện mặt trời để thu hút đầu tư.
Tờ trình này cũng đề xuất Ban Bí thư đồng ý về chủ trương và chỉ đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ cho phép Ninh Thuận tiếp tục triển khai các dự án di dân, tái định cư liên quan đến hai nhà máy hạt nhân tại Ninh Thuận (đã ngừng đầu tư xây dựng) để phù hợp với tình hình thực tế đang triển khai và nguyện vọng của người dân.
Đáng chú ý là tờ trình đề nghị giải quyết một số vấn đề lớn tại Ninh Thuận lại không thấy đề cập đến dự án thép Cà Ná.