Sáng 14-10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật về Hội. 

Từ 2017 sẽ từng bước khoán kinh phí

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho hay theo dự thảo, Luật về Hội sẽ không áp dụng với MTTQ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Điều này là phù hợp với lịch sử phát triển và vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức nói trên, phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam.

Ông Võ Kim Cự: Phải coi Liên minh HTX là 'hội đặc thù' - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: "Chủ trương của Đảng là không có hội đặc thù". Ảnh: CHÂN LUẬN

Về  vấn đề tài chính, Thứ trưởng Tuấn thông tin đối với các hội do Đảng, Nhà nước có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao các nhiệm vụ thì Nhà nước tiếp tục cấp kinh phí; đối với hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến 2020, từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động theo lộ trình phù hợp. Các hội hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí hoạt động, Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao.

Nên bỏ tư duy bao cấp

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng cần mở rộng thêm các hội không bị quy định bởi Luật về Hội, cùng với đó là cấp kinh phí cho các hội hoạt động.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam (HTX), cho rằng Liên minh HTX cần phải được coi là “hội đặc thù” vì có Luật HTX và HTX cũng thực hiện những chức năng đặc thù. Đồng thời, kinh phí hỗ trợ của Nhà nước đối với các hội không thể cào bằng mà phải tùy thuộc vào quy mô và hoạt động của hội.

Ông Võ Kim Cự: Phải coi Liên minh HTX là 'hội đặc thù' - ảnh 2
Ông Võ Kim Cự muốn Liên minh HTX Việt Nam không bị chi phối bởi Luật về Hội
Ảnh: CHÂN LUẬN

Tuy vậy, Thứ trưởng Tuấn trích Điều 57, 58 Luật HTX cho rằng luật đã quy định Liên minh HTX phải hoạt động theo quy định của pháp luật về Hội. Thứ trưởng Tuấn cũng đề nghị nếu muốn thay đổi, ông Cự phải xác định rõ Liên minh HTX là gì.

“Nếu là tổ chức phi lợi nhuận thì Liên minh HTX là hội, còn nếu là tổ chức kinh tế, thì Liên minh HTX phải là tập đoàn, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp” - Thứ trưởng Tuấn khẳng định.

Nhà thơ Hữu Thỉnh đề nghị không để Liên hiệp Các hội văn học và nghệ thuật chịu sự chi phối của Luật về Hội và Nhà nước phải "nắm" Liên hiệp này vì văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận liên quan đến sự tồn vong của chế độ.

Ông Võ Kim Cự: Phải coi Liên minh HTX là 'hội đặc thù' - ảnh 3
Nhà thơ Hữu Thỉnh. Ảnh: CHÂN LUẬN

Trả lời, Thứ trưởng Tuấn đặt ngược lại vấn đề “trong tình hình hiện nay ta có nên giữ tư duy bao cấp cho các hội nữa hay không? Nếu đã bao cấp thì có còn là tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí không?".

Hơn nữa, trên thực tế, dự thảo vẫn quy định đối với một số nhiệm vụ cụ thể do Nhà nước giao thì sẽ có kinh phí cho các hội thực hiện nhiệm vụ đó. “Chủ trương của Đảng là không có hội đặc thù” - Thứ trưởng khẳng định.