Quảng Bình sẽ có thêm thị trấn Phong Nha
(PLO)- Theo đề án của Chính phủ, tỉnh Quảng Bình sẽ thực hiện sắp xếp 16 đơn vị và thành lập thị trấn Phong Nha.

Chính phủ vừa có dự thảo hai đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) sẽ có thêm thị trấn Phong Nha trên cơ sở toàn bộ 99,48 km² diện tích tự nhiên và 12.475 người của xã Sơn Trạch.

Quảng Bình sẽ có thêm thị trấn Phong Nha - ảnh 1
Theo đề án việc thành lập thị trấn Phong Nha giúp thúc đẩy phát triển du lịch. 

Thị trấn Phong Nha giáp các xã Phúc Trạch, Thượng Trạch, Tân Trạch và Hưng Trạch. Về trụ sở làm việc, sử dụng trụ sở làm việc hiện có của xã Sơn Trạch, với chính tổ dân phố và một bản.

Theo Chính phủ việc thành lập thị trấn Phong Nha tại khu vực phía Tây của huyện Bố Trạch sẽ khai thác được tiềm năng và thế mạnh về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của khu vực. Đồng thời, tăng nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch nói chung và của đơn vị hành chính đô thị mới nói riêng. Đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, có 16 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thực hiện sắp xếp. Trong đó số đơn vị thuộc diện phải sắp xếp 10 đơn vị (tám xã và hai phường).

Cụ thể, huyện Lệ Thủy có ba xã là Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung và Trường Thủy. Thành phố Đồng Hới có hai phường là Đồng Mỹ và Hải Đình. Huyện Bố Trạch có hai xã là Phú Trạch và Hoàn Trạch. Huyện Quảng Trạch có xã Quảng Trường. Huyện Tuyên Hóa có xã Nam Hóa và huyện Minh Hóa có xã Quy Hóa.

Số đơn vị liền kề liên quan việc sắp xếp là 6 đơn vị (bốn xã và hai thị trấn). Cụ thể, huyện Lệ Thủy có xã Văn Thủy. Huyện Bố Trạch có xã Hải Trạch và thị trấn An Lão. Huyện Quảng Trạch có xã Quảng Liên. Huyện Tuyên Hóa có xã Thạch Hóa. Huyện Minh Hóa có thị trấn Quy Đạt.

Theo tờ trình Chính phủ, trong các ĐVHC trên có hai xã là xã Sơn Lộc (huyện Bố Trạch) và xã Quảng Tân (thị xã Ba Đồn) không sắp xếp được do lấy ý kiến cử tri hai lần vẫn không đạt 50% cử tri tán thành. Ngoài ra, có sáu đơn vị đề nghị không sắp xếp do có các yếu tố đặc thù.

Cũng theo Chính phủ, nếu tiến hành sắp xếp các ĐVHC trên sẽ ảnh hưởng  2.367 cán bộ bộ, công chức, viên chức…  Trong đó, sẽ giải quyết dôi dư 148 người theo lộ trình đến năm 2021. Đối với 1.367 công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục giữ nguyên hiện trạng năm học 2019 – 2020 và thực hiện sắp xếp, bố trí trong năm học 2020-2021….

VIẾT LONG