Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ thời gian qua, trong đó đã hoàn thành và vượt mức 11/13 chỉ tiêu Quốc hội giao. Cử tri vui mừng khi Đảng và Nhà nước quyết tâm chống tham nhũng, sắp xét xử những vụ việc nghiêm trọng.

Tuy vậy, cử tri cũng nêu lên nhiều vấn đề cần sớm được giải quyết. Trong đó có vấn đề đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hiện còn manh mún, chưa gắn với thị trường tiêu thụ. Tiếp thu ý kiến cử tri, Thủ tướng cho rằng phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một hướng ra của nông nghiệp Việt Nam và Chính phủ đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đi theo hướng này. Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu xây dựng bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp để giảm rủi ro cho nông dân.

Cử tri cũng đề nghị Thủ tướng có biện pháp tăng số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) để nhiều người dân được chăm sóc sức khỏe. Về vấn đề này, Thủ tướng cho rằng Chính phủ đã có nhiều giải pháp khuyến khích người dân tham gia BHYT. “Chính phủ đã có chỉ thị đến năm 2020, 90% người dân Việt Nam được tham gia BHYT. Đây là chủ trương rất quyết liệt để bảo vệ lợi ích của người dân. Mọi người bệnh đều được chi trả BHYT là một xã hội văn minh” - Thủ tướng nhấn mạnh.