TP.HCM: Phải xin lỗi dân nếu để hồ sơ trễ hẹn

Chỉ thị của UBND TP.HCM đối với người đứng đầu các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện về các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của TP.HCM giai đoạn 2016-2021 nêu rõ.

Theo chỉ thị này, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) của TP.HCM tăng đáng kể so với những năm trước nhưng TP vẫn còn những vấn đề cần phải khắc phục như việc lãnh đạo một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác cải cách hành chính dẫn đến việc triển khai chưa đồng bộ.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP.HCM, phấn đấu chỉ số PAR Index của TP thuộc nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước giai đoạn 2016-2021, UBND TP chỉ thị người đứng đầu các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục các mặt còn yếu kém, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Đặc biệt, trong công tác cải cách thủ tục hành chính phải thực hiện rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, giảm số lần đi lại chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, giảm phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Đồng thời có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính.

UBND TP cũng yêu cầu rà soát, đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính đúng theo quy định niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đảm bảo thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt chuẩn về diện tích, đảm bảo 100% UBND phường, xã, thị trấn đạt chuẩn về trang thiết bị; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, huyện đạt chuẩn hiện đại. “Thực hiện việc xin lỗi công dân đối với các trường hợp hồ sơ trễ hẹn do lỗi của cơ quan hành chính nhà nước và giải thích cụ thể đối với các trường hợp trả lại hồ sơ” - chỉ thị yêu cầu.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng yêu cầu kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ. Các quận, huyện bố trí 100% cán bộ, công chức phường, xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do quận, huyện, TP tổ chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu thực hiện trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử, đảm bảo sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử của TP trong trao đổi công việc, cung cấp đầy đủ thông tin trên cổng thông tin điện tử theo quy định.