TP.HCM: Ý thức chấp hành pháp luật thấp

Báo cáo đánh giá tình hình thực thi pháp luật trong tám lĩnh vực: Trật tự an toàn giao thông đường bộ; cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép; xử lý vi phạm hành chính; cư trú; PCCC; kết hôn với người nước ngoài; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường.

Cụ thể, báo cáo đánh giá ý thức chấp hành pháp luật thấp, mức độ hiểu biết và tự giác chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức chưa cao. Một số trường hợp cố tình vi phạm vì lợi ích kinh tế. Việc ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa, triển khai các quy định của trung ương chưa kịp thời. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành ở một số lĩnh vực có nhiều quy định bất cập, không còn phù hợp, chậm được sửa đổi, bổ sung. Trong các lĩnh vực về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng, bảo vệ môi trường; quy định về mức xử phạt không đủ sức răn đe…

N.NAM