Văn bản mới nhận từ ngày 8 đến 13-4 (phần 1)

Văn bản mới nhận từ ngày 8 đến 13-4 (phần 1) ảnh 1
Tượng Phật ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Internet

TT 01/2013/TT-BNV ngày 25-3: Ban hành và hướng dẫn sử dụng biều mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

CT 04/CT-BGTVT ngày 11-4: Nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao thông vận tải.

TTLT 06/2013/TTLT-BKHCN-BTC-BCA-BGTVT ngày 28-2: Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

CT 06/2013/CT-UBND ngày 4-4: Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố HCM trong năm 2013.

CT 06/CT-BCT ngày 9-4: Bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường văn minh công sở

CT 08/CT-UBND ngày 9-4: Thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở.

TT 09/2013/TT-BTTTT ngày 8-4: Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

TT 09/2013/TT-BYT ngày 29-3: Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam.

TT 11/2013/TT-BYT ngày 8-4: Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

NĐ 29/2013/NĐ-CP ngày 8-4: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

NĐ 30/2013/NĐ-CP ngày 8-4: Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

NĐ 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4: Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

TT 37/2013/TT-BTC ngày 4-4: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi.

TT 41/2013/TT-BTC ngày 11-4: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

QĐ 568/QĐ-TTg ngày 8-4: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

QĐ 579/QĐ-LĐTBXH ngày 10-4: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2016.

QĐ 592/QĐ-BLĐTBXH ngày 11-4:.Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

QĐ 734/QĐ-BTP ngày 3-4: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

TB 796/TB-TTCP ngày 11-4:.Phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

QĐ 826/QĐ-BTP ngày 9-4: Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2013.

Còn tiếp...

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.