(PL)- Ngày 31-3, tác phẩm tranh sơn mài của các họa sĩ Việt Nam và quốc tế tham gia dự án “Open lacquer - Sơn mài hướng mở” đã được trưng bày tại phòng triển lãm Hampden gallery, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Dự án Open lacquer - Sơn mài hướng mở bắt đầu từ năm 2010, do họa sĩ Đặng Anh Tuấn khởi xướng. Tham gia dự án này còn có bảy họa sĩ Việt Nam và các họa sĩ quốc tế như Phi Phi Oanh (Mỹ), Khải Đoàn (Đức), Saeko Ando (Nhật Bản), Chung You Mi (Hàn Quốc)… Chất liệu sáng tác là sơn mài truyền thống của Việt Nam hoặc kết hợp sơn mài với các chất liệu và các loại hình nghệ thuật khác như điêu khắc, in, sắp đặt…

Tác phẩm Hoàng hôn - sơn mài trên toan của họa sĩ Phạm Hồng Phương.

Sơn mài hướng mở là một phần trong dự án nghệ thuật toàn cầu Interconnected World - Kết nối thế giới do Transcultural Exchange tổ chức. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 18-4.

B.PHƯỢNG