Ngày 20-8, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, đã  khai mạc triển lãm ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trưng bày chuyên đề “Tranh ký họa kháng chiến ở ĐBSCL”. Triển lãm sẽ kéo dài đến 20-12-2019.

Triển lãm trưng bày 120 ảnh, tài liệu giới thiệu đến khách tham quan bản Di chúc của Người - một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc mà bác đã để lại cho nhân dân ta. Ngoài ra, chuyên đề “Tranh ký họa kháng chiến ở ĐBSCL”  có 120 tư liệu, hiện vật là những bức ký họa về cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ĐBSCL do các họa sĩ - chiến sĩ trực tiếp thực hiện trong kháng chiến, giúp người xem hiểu rõ hơn về lịch sử của dân tộc và giá trị mỹ thuật của thể loại tranh đặc biệt này.

Một số hình ảnh tại triển lãm: 

Triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Khai mạc triển lãm ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trưng bày chuyên đề “Tranh ký họa kháng chiến ở ĐBSCL

Triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2
Bản di chúc do Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh máy.

Triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 3
Khách tham quan triển lãm

Triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 4
Ký họa kháng chiến trình chiếu cho khách tham quan.

Triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 5
Một góc trưng bày ký họa kháng chiến.

Triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 6
Bức ký họa đoàn văn công Cần Thơ hát mừng chiến công tại căn cứ.