Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu
(PLO)- Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu 2017 sẽ diễn ra trong bảy ngày, từ ngày 20 đến 26-1-2017 (nhằm 23 đến 29 tháng Chạp âm lịch), tại khu vực The Crescent (hồ Bán Nguyệt), khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 1

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 2

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 3

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 4

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 5

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 6

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 7

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 8

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 9

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 10

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 11

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 12

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 13

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 14

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 15

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 16

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 17

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 18

Phối cảnh hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng tết Đinh Dậu - ảnh 19

H.V (Nguồn: PHÚ MỸ HƯNG)