Viện Pasteur TP.HCM được kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Danh mục sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra bao gồm tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa thực phẩm… theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

NGỌC BẢO