Việt Nam gia nhập kỷ lục châu Á

Đây là hợp tác trao đổi thông tin đầu tiên giữa Trung tâm Sách Kỷ lục châu Á và Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam sau buổi lễ ký kết hợp tác của hai bên hôm 4-5 vừa qua, tại Ấn Độ.

Ông Lê Trần Trường An, Tổng Giám đốc Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam, cho biết việc hợp tác này nhằm giới thiệu, quảng bá kỷ lục Việt (gồm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam) ra các nước trong khu vực. Trong 20 kỷ lục Việt Nam được đề xuất kỷ lục châu Á đợt này có năm kỷ lục về tôn giáo, 10 kỷ lục cá nhân và năm kỷ lục ẩm thực. Dự kiến kỳ Hội ngộ kỷ lục gia châu Á lần đầu tiên sẽ tổ chức tại Vũng Tàu vào ngày 11-11-2011.

N.THANH