‘Vụ tiêu hủy thuốc hết đát’ không do lỗi hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, việc lô hàng thuốc còn lại hạn sử dụng quá ít sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu không phải do lỗi của hải quan kéo dài thời gian làm thủ tục.

Số thuốc này do Công ty Novatis Pharma AG trao tặng cho BV Truyền máu Huyết học TP.HCM, có hạn dùng đến tháng 5-2015. Tháng 7-2013, BV Truyền máu Huyết học TP.HCM nhận được thư hiến tặng thuốc của doanh nghiệp nhưng do thiếu một số loại chứng từ nên đến tháng 7-2014 mới được Bộ Y tế cho phép tiếp nhận lô hàng. Ngày 23-7-2014, lô hàng được xếp lên máy bay để vận chuyển sang Việt Nam, như vậy thời điểm hàng được chuyển đến Việt Nam đã không còn đáp ứng được yêu cầu về hạn sử dụng. Tuy nhiên, BV Truyền máu Huyết học TP.HCM vẫn xin được thông quan vì lý do nhân đạo. Ngày 6-8-2014, lô hàng được đăng ký tờ khai và hải quan đã làm thủ tục thông quan vào ngày 7-8-2014.