Hỏi:
Tôi đã thi và có kết quả thi sát hạnh lái xe. Vì lý do cá nhân nên tôi muốn bảo lưu kết quả sát hạch. Xin hỏi việc bảo lưu kết quả có được không, nếu được thì trong thời gian bao lâu?
Nguyễn Văn Sang (phường 4, quận 4, TP.HCM)
Trả lời:
Bảo lưu kết quả sát hạch được quy định tại Điều 20 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Người dự sát hạch được quyền bảo lưu một lần trong thời gian 1 năm đối với nội dung sát hạch đã đạt yêu cầu của kỳ sát hạch trước.
Nếu muốn dự sát hạch phải bảo đảm các điều kiện quy định đối với người học tại Điều 7 (Điều kiện đối với người học lái xe); hồ sơ dự sát hạch tại Điều 19 của Thông tư này và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ sát hạch kỳ trước.