55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng

Trong danh sách các đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh như ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đặng Hoàng Đa, Giám đốc Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Sở Tư pháp;…

Như đã thông tin, kết quả về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Sóc Trăng đã bầu được 6/7 đại biểu Quốc hội do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định. 

Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Sóc Trăng đã bầu được 370/372 đại biểu được ấn định; thiếu một đại biểu ở đơn vị bầu cử huyện Châu Thành và 1 đại biểu ở đơn vị thành phố Sóc Trăng. Ở cấp Hội đồng Nhân dân xã, Sóc Trăng đã bầu được 3.063/3.090 đại biểu được ấn định, có 10/11 huyện, thị xã, thành phố thiếu từ một đến bốn đại biểu; chỉ có huyện Châu Thành bầu đủ số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.