6,3 triệu USD hỗ trợ cung cấp máy móc y tế

Thông qua việc cung cấp những máy móc y tế hiện đại được sản xuất bởi những nhà sản xuất máy móc y tế trong nước Nhật Bản bằng hình thức viện trợ không hoàn lại, dự án còn nhằm mục đích nâng cao chất lượng y tế của Việt Nam, đồng thời phổ biến rộng rãi chất lượng ưu việt của máy móc Nhật Bản tại Việt Nam
 

Theo H.C (CAND)