Trao quyền cho trẻ em gái tại AstraZeneca Việt Nam

Trao quyền cho trẻ em gái tại AstraZeneca Việt Nam

Chào mừng Ngày Quốc tế Trẻ em gái, Chương trình sức khỏe thanh thiếu niên của AstraZeneca (YHP) vừa tổ chức chiến dịch “Trao quyền cho trẻ em gái" của Plan International trên toàn cầu…