Biển báo buộc trụ cáp - ảnh 1

Người bán hàng cạnh đó cho hay biển báo này bị ô tô húc gãy chân. Để có biển báo này hướng dẫn người đi đường, người dân đành dùng nhiều dây thun buộc ké vào trụ cáp (ảnh)

Rất mong cơ quan chức năng dựng lại biển báo này.