Theo đó, kể từ ngày 1-1-2010, lao động nước ngoài cư trú ở Đài Loan dưới 183 ngày/năm có thu nhập từ 1,5 lần lương cơ bản (tương đương 25.920 đài tệ) trở lên sẽ chịu mức khấu trừ thuế thu nhập hằng tháng là 18%; dưới mức thu nhập này bị khấu trừ 6%.

Đối với các trường hợp cư trú từ 183 ngày/năm trở lên, việc tính thuế áp dụng theo năm, với tổng mức khấu trừ thuế thu nhập của năm là 6% trên tổng thu nhập phải chịu thuế của cả năm.

Để hạn chế trường hợp lao động nước ngoài cư trú dưới 183 ngày/năm, quy định còn cho phép chủ sử dụng lao động được phép tạm khấu trừ tiền thuế thu nhập hằng tháng của lao động nước ngoài với mức 6%/tiền lương cơ bản (17.280 đài tệ/tháng). Sau đó, sẽ căn cứ vào thời gian cư trú và thu nhập thực tế để làm thủ tục hoàn thuế khi đến kỳ hoàn thuế của năm (từ ngày 1 đến 30-5 của năm kế tiếp) hoặc khi người lao động về nước.

Theo Người lao động