(PL)- Nghị định 109/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.

 

Theo đó, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân (từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ và đủ 60 tuổi trở lên đối với nam) không có người phụng dưỡng sẽ được trợ cấp 1 triệu đồng/người/tháng.

Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân khuyết tật nặng hoặc mắc một trong các bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế mà có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp dưới 50% mức lương cơ sở thì cũng được trợ cấp mức như trên. Đối tượng này (khuyết tật nặng hoặc mắc các chứng bệnh cần chữa trị dài ngày) nếu có mức thu nhập từ 50% mức lương cơ sở đến mức lương cơ sở thì được hỗ trợ 850.000 đồng/người/tháng.

Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú không thuộc các đối tượng nêu trên nhưng có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng dưới 50% mức lương cơ sở cũng được hỗ trợ 850.000 đồng/người/tháng; nếu thu nhập bình quân hằng tháng từ 50% mức lương cơ sở đến dưới mức lương cơ sở thì được trợ cấp 700.000 đồng/người/tháng.

Ngoài mức trợ cấp sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn còn được ngân sách nhà nước đóng BHYT với mức đóng như đối với người thuộc hộ nghèo. Đồng thời khi các đối tượng này chết, cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng là 7 triệu đồng.

Nghị định 109/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1-1-2016.

L.THANH