Chưa nghỉ hết phép năm, có được nhận thêm lương?
(PLO)- Người lao động chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Theo hợp đồng lao động thì tôi được hưởng 12 ngày phép năm. Tính đến 31-12-2019 thì thời hạn nghỉ phép năm của tôi đã hết, nhưng tôi chỉ mới nghỉ được 7 ngày phép năm. Vậy xin hỏi, tôi có được tính thêm lương cho những ngày phép tôi chưa nghỉ hay không? Nếu có thì cách tính lương như thế nào? Tôi đã làm việc được 12 tháng.

Bạn đọc Trần Ngọc Thy (thyngoc…@yahoo.com)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, chị Thy vẫn chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm thì sẽ được thanh toán bằng tiền đối với những ngày chưa nghỉ.

Theo Điều 26 Nghị định 05/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 148/2018, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng sẽ được tính như sau:

Đối với người lao động có thời gian làm việc từ 6 tháng trở liên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của sáu tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Chị Thy đã làm việc được 12 tháng và chị còn năm ngày phép năm chưa nghỉ hết. Ví dụ lương hằng tháng của chị là 7 triệu đồng. Chị làm việc 22 ngày/tháng.

Số tiền chị Thy được thanh toán cho những ngày phép năm chưa nghĩ hết là:

(7 triệu đồng : 22 ngày làm việc) x 5 ngày phép năm chưa nghỉ hết = 1,59 triệu đồng.

TRÚC PHƯƠNG ghi