Có được nhận tiền tuất khi người thân bệnh qua đời?
Cha tôi là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và mất sức lao động 61%. 

Cha tôi ốm bệnh mất tháng 9-2016, mẹ tôi đã 64 tuổi, xin hỏi mẹ tôi có được hưởng tiền tuất hằng tháng không?

Luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Người có công với cách mạng số 35/2007/PL-UBTVQH11 quy định điểm đ khoản 3 Điều 26 “Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp”.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì khi cha bạn là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết, nếu mẹ bạn là người tổ chức mai táng thì mẹ bạn được hưởng một khoản trợ cấpmai táng phí.

Khoản 4 và khoản 5 Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định: Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Còn khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết.

 Đối tượng và thời gian thân nhân được hưởng trợ cấp được quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP : “Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng từ tháng liền kề khi bệnh binh chết”.

Như vậy, mẹ bạn được hưởng tiền tuất hằng tháng tính từ tháng 10-2016.

PHẠM TUYÊN ghi