Tôi khiếu nại qua VKS thì cơ quan này trả lời bằng văn bản là công an đã có quyết định khởi tố vụ án rồi. Theo luật thì cơ quan điều tra có phải thông báo kết quả tố giác tội phạm không? Nguyễn Hữu Mỹ Duyên (TP.HCM)

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định, công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan điều tra, VKS, tòa án hoặc với các cơ quan khác, tổ chức. Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định cơ quan điều tra, VKS có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do cá nhân, cơ quan, tổ chức và kiến nghị khởi tố do cơ quan nhà nước chuyển đến.

VKS có trách nhiệm chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kèm theo các tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho cơ quan điều tra. Trong thời hạn 20 ngày, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn nhưng không quá hai tháng. Kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước phải được gửi cho VKS cùng cấp và thông báo cho cơ quan, tổ chức đã báo tin hoặc người đã tố giác tội phạm biết. Như vậy, đối với người đã tố giác tội phạm thì cơ quan điều tra phải thông báo kết quả giải quyết tố giác cho họ biết. Việc không thông báo kết quả giải quyết tố giác là đã ra quyết định khởi tố vụ án là chưa đúng quy định.

NGUYỄN QUỲNH ghi