Vừa rồi tôi làm thủ tục hợp thức hóa căn nhà trên. Xin hỏi trường hợp của tôi có được miễn tiền sử dụng đất (SDĐ) không?

 Ông Lê Thanh Thành, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014, người dân SDĐ có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-1993 đến trước 1-7-2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được SDĐ thì thu tiền SDĐ theo hai cách.

Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được SDĐ theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền SDĐ;

Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được SDĐ thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỉ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền SDĐ theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền SDĐ theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền SDĐ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.