Giữ bằng cấp bản chính, công ty bị phạt tới 25 triệu đồng?
Tôi có nghe nói nếu công ty giữ bằng cấp bản chính của người lao động thì bị phạt tiền. Vậy mức phạt này là bao nhiêu?

Trần Tuấn Phương (trantanphuong2002911@yahoo.com)

Luật sư TRẦN THỊ NGỌC NỮ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 88 ngày 7-10-2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2013), cơ quan chức năng có thể phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động.

Như vậy, trường hợp của bạn hỏi nếu công ty giữ bản chính bằng cấp của người lao động thì sẽ bị xử mức phạt như trên.

KIM PHỤNG ghi