Giúp việc nhà không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc
Hiện tại mẹ tôi làm giúp việc nhà cho một gia đình, ngày làm sáu giờ. Chủ nhà và mẹ tôi có ký hợp đồng làm việc sáu tháng.

Cho tôi hỏi, trường hợp của mẹ tôi có được chủ nhà mua bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho không? Căn cứ vào đâu để thực hiện?

Nguyễn Thị Trang (Quận Thủ Đức, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ vào khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người giúp việc gia đình không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, mẹ của bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại đại lý thu nơi cư trú.

Tham gia BHYT 5 năm liên tục, quyền lợi ra sao?      

Tôi đã tham gia BHYT liên tục trên năm năm, bản thân bị bệnh nan y phải điều trị với chi phí rất lớn do chưa biết chính sách được hưởng 100% chi phí khi số tiền đóng vượt.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được thanh toán trực tiếp số tiền đã đóng vượt mức hay không?

Bạn đọc có địa chỉ email nguyenthiha…@gmail.com

BHXH TP.HCM trả lời: Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định: Người có thẻ BHYT tham gia BHYT từ đủ năm năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện tại là 7.800.000 đồng) thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Trường hợp bạn đã tham gia BHYT từ đủ năm năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 7.800.000 đồng thì bạn đem thẻ BHYT, hóa đơn thanh toán đồng chi trả đến cơ quan BHXH (nơi bạn tham gia BHYT) để được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm và thanh toán phần đồng chi trả đã quá 7.800.000 đồng.

VÕ HÀ ghi