Tôi đang đi làm lại giấy Chứng minh nhân dân (CMND). Vậy trong thời gian chờ cấp, tôi đi nộp phạt vi phạm giao thông tại Kho bạc Nhà nước thì cần phải có giấy CMND hay không?

Bạn đọc Nguyễn Minh Sang (nguyenminhsang90@...), hỏi.

Luật sư Lê Hà Gia Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ vào Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì trong thời hạn 10 ngày, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt. Trừ các trường hợp được nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt và nộp tiền phạt nhiều lần.

Còn theo khoản 2 Điều 4 Thông tư số 153/2013 của Bộ Tài chính, khi nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải xuất trình quyết định xử phạt của người có thẩm quyền xử phạt với Kho bạc Nhà nước nơi đến nộp phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt. Đồng thời, phải nộp tiền phạt theo đúng số tiền, thời hạn ghi trong quyết định xử phạt.

Căn cứ quy định nêu trên, khi đi nộp phạt vi phạm giao thông trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu thì bạn phải xuất trình quyết định xử phạt của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Như vậy, giấy CMND không phải là giấy tờ cần thiết khi nộp phạt. Việc quên mang hoặc không có giấy CMND không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục nộp phạt.