Mức phạt mới khi đi sai làn đường, phần đường
(PLO)- Đối với ô tô, mức phạt cho hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường, làn đường là 3-5 triệu đồng.

Tôi điều khiển xe máy tham gia giao thông, vì không chú ý nên đã đi lấn làn (đi sai làn đường), sau đó bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Vậy với lỗi lấn làn thì bị phạt thế nào

Bạn đọc Vũ Ngoc (vutuanngoc...@gmail.com)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định cũ tại điểm g khoản 4 Điều 6 Nghị định 46/2016 quy định phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe máy có hành vi không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà.

Cũng theo nghị định cũ, đối với ô tô nếu có hành vi đi sai làn đường thì sẽ bị xử phạt theo điểm c khoản 4 Điều 5 mức phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị định 100/2019 mới có hiệu lực đã nâng mức phạt của những hành vi này lên. 

Cụ thể, tại điểm g khoản 3 Điều 6 quy định xử phạt từ 400.000 đến 600.000  đồng đối với người điều khiển xe máy có hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều); điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà.

Đối với ô tô mức phạt cho hành vi trên là 3-5 triệu đồng. Bên cạnh bị xử phạt, người điều khiển phương tiện còn bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.

ĐẶNG LÊ