Nguyên đơn vắng mặt, toà vẫn xử?
(PLO)- Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong trường hợp nguyên đơn, bị đơn...vắng mặt tại phiên tòa có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt. 

Trước đây, tôi có mượn nợ (có viết giấy nợ) của anh bạn làm chung và đã trả xong nhưng không viết biên nhận. Nay anh ấy chuyển đi làm chỗ khác thì quay ra đòi số nợ mà tôi đã trả xong. Tôi không trả thì anh kiện tôi ra toà. Tôi muốn đối chất tại phiên tòa thì anh ấy có đơn xin xử vắng mặt nhưng toà vẫn cứ xử bình thường. Điều này có đúng pháp luật không?

Thuỷ (ttthuyruby_007@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao, trả lời: Theo Điều 202 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi bổ sung năm 2011) quy định tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau đây:

1. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt;

2. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng có người đại diện tham gia phiên tòa…

Như vậy, trường hợp bạn hỏi thì khi người chủ nợ (nguyên đơn) không tham dự phiên tòa nhưng có đơn đề nghị toà xử vắng mặt họ thì toà án vẫn tiến hành xét xử bình thường là đúng pháp luật

KIM PHỤNG