Cho tôi hỏi, nếu gặp người bị tai nạn giao thông không cứu dẫn đến người đó chết thì người không cứu có bị vi phạm không, và nếu có thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ email vanhuong…@gmail.com

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Bộ luật Hình sự năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tại Điều 132 về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo quy định này thì người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp. 

Phạm tội dẫn đến hậu quả hai người trở lên chết thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Như vậy, trường hợp người khác bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù có điều kiện nhưng không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị xử lý theo quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự.