Thời hạn khiếu nại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Năm 2014, tôi có gửi đơn đến UBND huyện khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chờ hơn một năm mà UBND huyện vẫn chưa giải quyết. Giờ tôi phải khiếu nại ở đâu nữa để được giải quyết?  

Huỳnh Thanh Xuân (huynhthanhxuan86@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 28 Luật Khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai (Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày) hoặc có thể khởi kiện ra Tòa án theo Luật Tố tụng hành chính.

Còn theo khoản 2, Điều 104 Bộ luật Tố tụng hành chính thì thời hiệu khởi kiện đối với trường hợp này là một năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Căn cứ vào những quy định trên thì bạn không còn quyền khiếu nại, đồng thời cũng hết quyền khởi kiện.

Như vậy, trường hợp này bạn nên tiếp tục làm đơn kiến nghị để UBND huyện xem xét, giải quyết.

KIM PHỤNG