Hiện nay một số công ty ở Việt Nam đang sử dụng dịch vụ quảng cáo của các công ty nước ngoài như Facebook, Google. Tuy nhiên các doanh nghiệp này lại không có trụ sở hay văn phòng đại diện tại Việt Nam, trong khi các nền tảng mà Facebook, Google cung cấp lại thu được tiền quảng cáo từ các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam mà lại không phải đóng thuế cho Chính phủ Việt Nam.

Điều này là bất hợp lý và không công bằng cho những doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các dịch vụ tương tự. Tôi nghe nói có loại thuế nhà thầu dành cho các công ty này, mong được giải thích rõ thêm đó là thuế gì, cách thu ra sao?

 Bạn đọc Vũ Ngọc (Hà Nội), hỏi.

Luật sư, Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Đối với hình thức kinh doanh của các công ty đa quốc gia như Facebook, Google tại Việt Nam, cũng như những tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam thì sẽ được cơ quan thuế tính và thu bằng thuế nhà thầu và được điều chỉnh tại Thông tư 103/2014.

Theo đó, thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

Trong Thông tư 103 đã xác định rõ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Cụ thể, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có cơ sở thường trú hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế...

Tuy nhiên xét trong trường hợp như của Facebook, Google (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không đăng ký thuế tại Việt Nam) thì các các doanh nghiệp này không đủ điều kiện để đóng thuế tại Việt Nam.

Do đó, Điều 11 Thông tư 103 đã quy định trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện để kê khai nộp thuế thì bên Việt Nam nộp thay thuế cho cho các doanh nghiệp này.

Căn cứ quy định trên thì các công ty đa quốc gia không có trụ sở tại Việt Nam mà có hoạt động kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam phải có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi ký hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết với bên nước ngoài thì các tổ chức, các nhân Việt Nam có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế nhà thầu cho bên nước ngoài và trách nhiệm thông báo cho bên nước ngoài biết điều này để khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán.