Được biết Bộ luật Lao động mới bổ sung thêm hình thức sa thải người lao động khi có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Cho tôi hỏi quy định này cụ thể là như thế nào?

Bạn đọc Điển Phạm (TP.HCM)

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định các trường hợp áp dụng hình thức sa thải bao gồm:

- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

- Có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.

- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

- Đã bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.

- Đã bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.

- Tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Bộ luật Lao động 2012, bộ luật mới đã bổ sung thêm trường hợp người lao động bị sa thải là trường hợp có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Theo khoản 9 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 thì quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.

Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.