Vợ nội trợ có được chia tài sản khi ly hôn?
(PLO)- Người vợ ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng đi làm.

Tôi và chồng kết hôn được năm năm. Sau khi kết hôn, tôi ở nhà làm nội trợ, chăm con, không đi làm nên không có thu nhập riêng. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi có mua được nhà và đất trị giá trên 7 tỉ đồng. Nay do nhiều mâu thuẫn nên tôi quyết định ly hôn. Nhưng chồng tôi không chịu phân chia tài sản vì cho rằng tôi chỉ sống dựa vào chồng, không có đóng góp tiền bạc, của cải. Xin hỏi, nếu ly hôn tôi có được phân chia phần tài sản chung của vợ chồng hay không?

Bạn đọc Nguyễn Minh Ngọc (quận 12, TP.HCM)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng.

Như vậy, nếu chị Ngọc chứng minh được phần nhà và đất được hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì phần tài sản này được xem là tài sản chung của vợ chồng chị.

Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng tính đến các yếu tố như:

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung;

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Còn theo điểm b khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016 của TAND Tối cao - VKSND Tối cao - Bộ Tư pháp, người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm.

Như vậy, trường hợp chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái thì vẫn được tính là có thu nhập tương đương với thu nhập của người đi làm. Do đó, vợ và chồng vẫn bình đẳng với nhau khi chia tài sản khi ly hôn.

TRÚC PHƯƠNG ghi