Bảng giá đất ở tại Biên Hòa cao nhất 40 triệu đồng/m2
(PL)- Sáng 30-12, tại kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2019 (kỳ họp bất thường), các đại biểu tham dự đã xem xét và thông qua nghị quyết về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024.

Theo Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn 2015-2019, giá đất thị trường tại Đồng Nai biến động rất lớn so với giá đất quy định, tăng 3-10 lần. Riêng giá đất nông nghiệp đã tăng so với khung giá đất của tỉnh khoảng 10 lần. Do đó bình quân giá đất trong giai đoạn 2020-2024 của tỉnh sẽ tăng 30%-35%, đột biến có khu vực giá đất sẽ tăng 4-6 lần. Từ đó cần điều chỉnh lại bảng giá đất cho thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện điều tra, xây dựng bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 để ban hành, áp dụng từ ngày 1-1-2020.

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024 sẽ tăng rất cao so với bảng giá đất hiện hành nhưng vẫn cách xa so với giá đất thị trường. Tuy nhiên, giá đất tại các khu vực, vị trí, đoạn đường, tuyến đường đã được rà soát, đối chiếu trên mặt bằng chung để đảm bảo sự phù hợp trong toàn tỉnh, cũng như phù hợp với khung giá đất do Chính phủ quy định.

Về giá đất nông nghiệp, mức tăng cao nhất là các xã trên địa bàn các huyện Trảng Bom (tăng 2,2-3 lần), Thống Nhất (2,5-3 lần), Xuân Lộc (3-4 lần), Cẩm Mỹ (2,8-3,2 lần). Đất nông nghiệp TP Biên Hòa có nhiều tỉ lệ tăng khác nhau, các phường cũ có tỉ lệ tăng thấp 6%-29%, các phường mới thành lập có mức tăng cao nhất là 4,3 lần.

Nhóm đất phi nông nghiệp cũng được điều chỉnh tăng giá ở hầu hết các khu vực, vị trí, tuyến đường. Trong đó, đất ở tại đô thị được bổ sung thêm 14 tuyến đường mới, đưa tổng số tuyến đường đô thị quy định trong bảng giá đất là 510 tuyến. Ở nội dung này, giá đất tại các tuyến đường đều tăng, phổ biến từ 1,5 đến ba lần so với giá hiện hành. Mức giá cao nhất là 40 triệu đồng/m2 là đất ở trên trục đường 30-4 (TP Biên Hòa); thấp nhất 160.000 đồng/m2 thuộc thị trấn Định Quán (huyện Định Quán).

Với đất ở tại khu vực nông thôn, bảng giá mới cũng rà soát và bổ sung 75 tuyến đường mới, tập trung ở các huyện Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, nâng tổng số tuyến đường tại khu vực nông thôn được quy định trong bảng giá đất là 543 tuyến. Giá đất tại các tuyến đường đều tăng, ít nhất là 1,2 lần. Mức tăng cao nhất là tuyến hương lộ 2 - xã Long Hưng (TP Biên Hòa), tăng 18 lần so với giá hiện hành.

Đất thương mại, dịch vụ được tính tương ứng với 70% giá đất ở cùng khu vực, vị trí, tuyến đường.

PD