Không cho gia hạn nộp tiền sử dụng đất
(PLO)- Ngày 23-12, Cục Thuế TP.HCM có thông báo về việc không cho gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 01/2014 với các hồ sơ nộp sau 31-12-2014.
Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì tổ công tác gia hạn nộp tiền sử dụng đất sẽ tổng hợp đề nghị và đề xuất phương án xử lý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, đẩy nhanh tiến độ dự án... thì Chính phủ có Nghị quyết 01/2014 cho phép gia hạn nộp tiền sử dụng đất trong vòng 24 tháng, kể từ ngày phải nộp tiền theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế.

Ngoài ra, các dự án nhà ở, khu đô thị mới, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp mà chưa xác định giá đất trước 1-7-2014 thì không áp dụng cách nộp tiền sử dụng đất theo Thông tư 192/2009.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì Nghị quyết 01/2014 đến nay đã hết thời hiệu.

 

Quỳnh Như