(PL)- “Phê bình lãnh đạo UBND quận 3, 7 và huyện Cần Giờ không đến dự họp liên quan đến việc rà soát, đánh giá thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000”.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Khoa như trên.

Theo thông báo, Sở QH-KT được giao phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc với các ban quản lý khu chức năng đô thị và UBND các quận, huyện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch 1/2.000. Đồng thời lập danh mục các khu vực cần điều chỉnh do quy hoạch thiếu tính khả thi, kéo dài thời gian thực hiện, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân, chậm nhất đầu tháng 12-2016 hoàn tất, trình UBND TP làm cơ sở điều chỉnh.

UBND TP lưu ý việc rà soát, đánh giá cần thực hiện thận trọng, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong khu vực quy hoạch, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Những nội dung quy hoạch cần giữ lại để phát triển đô thị bền vững thì cố gắng giữ lại nhưng phải có phân tích chặt chẽ, thuyết phục để thông báo cho người dân. “Những quy hoạch không còn phù hợp, cản trở quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân thì đưa ra khỏi quy hoạch” - thông báo nhấn mạnh.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở QH-KT chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các quận, huyện rà soát, thống nhất đề xuất các tuyến đường không thực hiện theo lộ giới quy hoạch, giữ nguyên theo hiện trạng; điều chỉnh lộ giới hoặc hủy bỏ không thực hiện các đường dự phóng và trình UBND TP. Các đường phải giữ nguyên lộ giới thì phải tính toán hiệu quả, khả thi để công bố, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của người dân.

G.NGHĨA