Nói về quan điểm nghiên cứu thu thuế bất động sản (BĐS) của TP.HCM, Giáo sư Richard Peiser cho biết: Tôi tin rằng việc đưa ra chính sách thu thuế BĐS chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối của các nhà đầu tư. Vì đây là một loại thuế nặng nhất đánh vào tài sản của họ. Tuy nhiên, sự phản đối của các chủ sở hữu /sử dụng BĐS là một quan điểm rất sai lầm.

Bởi lẽ giá trị BĐS mà họ đang sở hữu/sử dụng phụ thuộc rất nhiều vào khả năng duy trì môi trường sống xung quanh đó như là đường sá, tiện ích, dịch vụ công… xung quanh. Trong khi đó, kinh phí để duy tu nâng cấp các công trình phục vụ phát triển môi trường sống lại từ ngân sách của chính quyền địa phương. Một khi điều kiện môi trường sống được duy trì tốt thì giá trị BĐS ở nơi đó lại càng cao hơn nữa.

Do đó, theo Giáo sư Richard Peiser, thu thuế BĐS là điều cần thiết để tạo nguồn thu liên tục cho chính quyền địa phương trong việc nâng cấp dịch vụ công. Cũng nhờ đó mà giá trị của BĐS sẽ được phát triển tốt hơn.

'Phản đối thu thuế bất động sản là quan điểm sai lầm' - ảnh 1
Thị trường bất động sản chịu nhiều ảnh hưởng bởi các chính sách tín dụng

Tại hội thảo, Trưởng phòng Phát triển nhà và Thị trường BĐS - ông Phan Trường Sơn cũng cho biết: Trong số các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường BĐS TP.HCM giai đoạn 2016-2020, cũng có nội dung này. Theo đó, cần nghiên cứu kiến nghị Chính phủ xây dựng cơ chế thu thuế hàng năm đối với BĐS và nguồn thu từ giá trị tăng thêm của đất và BĐS có được nhờ vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng và cải tạo, chỉnh trang đô thị...