(PL)- Ngày 11-1, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An), Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời kỳ thanh tra là từ đầu năm 2009 đến ngày 30-6-2015, khi cần thiết có thể xem xét thời gian trước và sau. Đoàn gồm năm thành viên, do ông Bùi Ngọc Lam - Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn; thời gian thanh tra là 75 ngày.

Tại buổi công bố quyết định, bà Lê Thị Thủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An chủ động phối hợp với đoàn và chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị liên quan trong việc lập danh mục các dự án; tổng hợp, báo cáo đánh giá các dự án về diện tích, phương thức quản lý; nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện dự án.

Đ.LAM