Thu hồi đất ở Nhà Bè để nâng cấp đường dây 110KV
(PLO)- TP.HCM sẽ thu hồi đất để làm dự án nâng cấp đường dây 110KV Nhà Bè – An Nghĩa lên hai mạch, đoạn từ trụ 53 đến trạm An Nghĩa của huyện Cần Giờ.

Ngày 3 – 11, UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo nâng cấp đường dây 110KV Nhà Bè – An Nghĩa lên hai mạch, đoạn từ trụ 53 đến trạm An Nghĩa của huyện Cần Giờ.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất là 3,798 đối với đất ở mặt tiền vị trí 1 đường Rừng Sác của xã Bình Khánh. 2,199 đối với đất ở thuộc đường đất Đá Xanh rộng trên 5m vị trí 2 đường Rừng Sác của xã Bình Khánh và 2,5 đối với đất ở mặt đường đất rộng 2m vị trí 4 đường Rừng Sác của xã An Thới Đông.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp là 3,65 đối với đất trồng cây lâu năm khu vực III, vị trí mặt tiền đường Rừng Sác thuộc xã Bình Khánh. 3,249 đối với đất trồng cây lâu năm khu vực III, vị trí không mặt tiền đường thuộc xã An Thới Đông. 3,65 đối với đất trồng cây lâu năm khu vực III, vị trí mặt tiền đường Rừng Sác thuộc xã Bình Khánh.

3,25 đối với đất trồng cây lâu năm khu vực III, không thuộc mặt tiền đường Rừng Sác của xã An Thới Đông và 3,654 đối với đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản khu vực III, vị trí không phải mặt tiền đường thuộc xã Bình Khánh.

Thu hồi đất ở Nhà Bè để nâng cấp đường dây 110KV - ảnh 1
Các hộ dân bị thu hồi đất sẽ được bồi thường cao hơn bảng giá đất quy định

Để tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ bằng 1,92 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mặt tiền đường. 2,18 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây lâu năm không mặt tiền đường.

2,79 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản mặt tiền đường và 2,79 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản không thuộc mặt tiền đường.

Trước đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt mức bồi thường cao  2,5-4,8 lần so với bảng giá đất tại dự án xây mới bệnh viện Đa khoa Cần Giờ và mở rộng đường Thế Lữ ở Bình Chánh.

Ở dự án xây mới bệnh viện Đa khoa Cần Giờ, TP.HCM sẽ hỗ trợ bằng 3,3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mặt tiền đường. Nâng giá bồi thường lên 3,75 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây lâu năm không ở mặt tiền đường.

3,87 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng nuôi trồng thủy sản mặt tiền đường. 4,8 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với hộ có đất nông nghiệp trồng cây hằng năm và nuôi trồng thủy sản không mặt tiền đường.

Còn dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ tại xã Tân Nhựt và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM tăng hệ số điều chỉnh giá đất là 3,496 đối với đất ở mặt tiền đường Thế Lữ. 3,503 đối với mặt tiền đường Thế Lữ phía bên có kênh và hẻm rộng trên 5 m. 2,504 đối với đất ở mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp là 4,407 đối với đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hằng năm tại vị trí 1 ở khu vực II. 3,396 đối với đất trồng cây lâu năm tại vị trí 2.

Thu hồi đất ở Nhà Bè để nâng cấp đường dây 110KV - ảnh 2

NGUYỄN DUY