UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP.HCM xem xét, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận huyện.

Theo đó, trong năm sau sẽ có 880 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 8.000ha. Trong đó diện tích thu hồi khoảng 7.000ha, 321 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

TP.HCM sẽ thu hồi hơn 7.000ha đất trong năm 2017 - ảnh 1
Trước đó, TP.HCM cũng giải tỏa trắng bán đảo Thủ Thiêm để làm khu đô thị

5 dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ và 9 quận huyện có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa cho hộ gia đình và cá nhân.

Cụ thể ,có 498 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và 2016 với tổng diện tích là 4.288ha. 382 dự án đăng ký mới từ năm 2017 với tổng diện tích là 3.727ha.

Trong năm 2017, TP.HCM cũng có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình và cá nhân tại 9 quận huyện với tổng diện tích là 1.373ha.

Trong đó huyện Củ Chi xin chuyển nhiều nhất với hơn 407ha, kế đến là huyện Cần Giờ với hơn 363ha, huyện Hóc Môn hơn 268ha, Nhà Bè hơn 130ha...

TP.HCM sẽ thu hồi hơn 7.000ha đất trong năm 2017 - ảnh 2