Bổ sung quy định mới về hàng hóa lưu thông trên thị trường

(PLO)- Theo Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, việc kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đối với hàng hóa được bán trên thương mại điện tử cần được xem xét, nghiên cứu, bổ sung các quy định, chế tài để triển khai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Theo dự thảo Tờ trình của Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ đã ban hành thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và thông tư 12/2017/TT-BKHCN (thông tư 12) sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 26 đã góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa trong nước, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN).

Thông tư 26 ban hành gần được 10 năm, Thông tư 12 ban hành được gần 5 năm…Thực tiễn thi hành hai thông tư này đã bộc lộ một số nội dung quy định còn thiếu tính khả thi hoặc chưa được quy định, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường cũng như chưa đảm bảo môi trường thuận lợi cho kinh doanh …

Người tiêu dùng chọn mua các loại thị đóng gói sẵn ở siêu thị. ẢNH: TÚ UYÊN

Người tiêu dùng chọn mua các loại thị đóng gói sẵn ở siêu thị. ẢNH: TÚ UYÊN

Ví dụ quy định thế nào là hàng hóa lưu thông trên thị trường còn chưa được đầy đủ, rõ ràng.

Hay quy định lấy mẫu hàng hóa để thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, Thông tư 12 hướng dẫn mỗi mẫu được chia làm hai đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu để mang thử nghiệm, một đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra.

Nhiều DN, hiệp hội Sữa Việt Nam, Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam…các cơ quan thực thi công tác kiểm tra không hiểu rõ mục đích của quy định phải lưu một đơn vị mẫu tại cơ quan kiểm tra.

Đồng thời, không biết quy trình xử lý đối với mẫu lưu này trong trường hợp có khiếu nại về kết quả thử nghiệm mẫu và trong trường hợp nào thì thử nghiệm mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra.

Bên cạnh đó, một vấn đề nổi cộm nhất trong dịch bệnh vừa qua đó là xu thế áp dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh ngày càng phát triển. Kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển rầm rộ.

Hơn nữa, bán hàng qua mạng không cần phải có kho chứa, lưu hàng hóa, nguồn hàng có thể được lấy từ nhiều nơi khác nhau, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Vì vậy, việc kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đối với hàng hóa được bán trên TMĐT cần được xem xét, nghiên cứu, bổ sung các quy định, chế tài để triển khai.

Và để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, tạo thuận lợi cho các DN kinh doanh chân chính…việc xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư 26, Thông tư 12 rất cần thiết.

Hàng hóa lưu thông trên thị trường theo dự thảo Thông tư bao gồm hàng bán trên thương mại điện tử. ẢNH: TÚ UYÊN

Hàng hóa lưu thông trên thị trường theo dự thảo Thông tư bao gồm hàng bán trên thương mại điện tử. ẢNH: TÚ UYÊN

So với Thông tư 26, Thông tư 12, dự thảo Thông tư đã điều chỉnh và bổ sung một số nội dung.

Cụ thể, Thông tư 26 quy định hàng hóa lưu thông trên thị trường gồm hàng hóa trong quá trình vận chuyển, trưng bày, khuyến mại và lưu giữ trong quá trình mua bán hàng hóa. Trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định hàng hóa lưu thông trên thị trường “bao gồm cả hàng hoá trong hoạt động kinh doanh TMĐT”.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư, bổ sung nội dung kiểm tra đối với hàng hoá kinh doanh trên các trang TMĐT “Đối với hàng hoá kinh doanh trên các trang TMĐT ngoài kiểm tra theo quy định, người có thẩm quyền kiểm tra tiến hành kiểm tra so sánh tính thống nhất của các thông tin trên các trang mạng bán hàng với thực tế của hàng hoá được kiểm tra”.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác như quy định về chủ sở hữu hàng hoá; kiểm soát viên chất lượng chỉ được tiến hành kiểm tra độc lập theo quyết định phân công của cơ quan kiểm tra…

Dự thảo Thông tư hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ KH&CN xem xét, ký ban hành dự kiến tháng 12-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm