Cập nhật trường ĐH-CĐ tiếp tục cho SV nghỉ thêm

Đến trưa 28-2, thêm bốn trường ĐH tại TP.HCM là Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Nông lâmTP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Mở TP.HCM có văn bản thông báo đến sinh viên, học viên, giảng viên tiếp tục việc dạy học online đến hết ngày 8-3 và không tập trung tại trường.T

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính (UEF) cũng thông báo lịch tập trung học kỳ II của trường sẽ dời đến ngày 16-3. Trong thời gian tạm nghỉ, nhà trường khuyến nghị sinh viên nên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới.

Ngày 28-2, ĐH Đà Nẵng đã có văn bản thông báo đến các thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, ĐH Đà Nẵng đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học hết ngày 8-3. Các sinh viên, học viên, tình nghiện viên quốc tế tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường. ĐH Đà Nẵng cũng đề nghị các đơn vị tạm dừng việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến từ vùng có dịch, không cử cán bộ viên chức, sinh viên tới vùng có dịch công tác, học tập, nghiên cứu... Đồng thời tiếp tục tổ chức giảng dạy trực tuyến đối với các môn học, học phần có đủ điều kiện, khuyến khích sinh viên tự học, tự nghiên cứu có sự hướng dẫn của giảng viên.

------------

Sáng 28-2, ĐH Quốc gia TP.HCM đã quyết định cho sinh viên, học sinh tất cả đơn vị tiếp tục nghỉ học thêm một tuần, tức đến hết ngày 8-3. Lịch học và các hoạt động học vụ khác sẽ có sự điều chỉnh theo tình hình mới.

Riêng cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị vẫn làm việc bình thường theo kế hoạch.

Lãnh đạo ĐH này cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp và các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cùng ngày, nhiều trường ĐH khác tại TP.HCM cũng thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến đến hết ngày 8-3.

Cụ thể như trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Tài chính - Marketting, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng.

Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng vừa thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học tập trung thêm hai tuần, tức đến hết ngày 15-3. Nhà trường sẽ bố trí lịch học bù theo thông báo sau.

Trước đó, ba trường ĐH tại TP.HCM cũng đã quyết định cho sinh viên nghỉ thêm một tuần, gồm: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM.

PLO tiếp tục cập nhật... 

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

Bình Thuận ra văn bản khẩn phòng, chống COVID-19

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, xem công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu.