Chiến dịch vận động tiêu dùng sản phẩm xanh

Chiến dịch vận động cộng đồng hưởng ứng sử dụng sản phẩm xanh, tiêu dùng sản phẩm của các doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích DN tự giác chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen có hại cho môi trường trong cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của chính mình.

Chiến dịch thu hút hơn 200 DN tham gia với 2.500 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, giảm giá mạnh đến 50%.

TÚ UYÊN