Chiến thắng Xuân Lộc tạo điều kiện quan trọng giải phóng Sài Gòn-Gia Định

Hơn 100 tham luận tại hội thảo đã mở ra nhiều góc nhìn mới về những bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến thắng Xuân Lộc. Đó là sự chỉ đạo sáng suốt, nhận định đúng thời cơ chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền. Đồng thời, khẳng định chiến thắng Xuân Lộc đã tạo điều kiện rất quan trọng cho quân và dân trên mặt trận hướng Đông tiến vào giải phóng Sài Gòn-Gia Định trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chiến thắng Xuân Lộc tạo điều kiện quan trọng giải phóng Sài Gòn-Gia Định ảnh 1

Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Miền (B2), nguyên Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh về dự hội thảo. Ảnh: D.ĐÔNG

Hội thảo cũnag rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị vận dụng và phát huy trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

DUY ĐÔNG